TŁUMACZENIA USTNE

  • grudzień 03, 2014

· tłumaczenia rozmów biznesowych

· tłumaczenia konferencyjne

· tłumaczenia szeptane

· tłumaczenia w urzędach

· tłumaczenia podczas szkoleń

· obsługa wizyt studyjnych