Obsługa wizyt studyjnych

Obsługa wizyt studyjnych


     Owocna współpraca między partnerami z różnych krajów wymaga często wizyt studyjnych gości z zagranicy, które służą lepszemu zrozumieniu lokalnych uwarunkowań oraz wymiany doświadczeń z miejscowymi ekspertami. Jak mówi chińskie przysłowie, więcej warta jest jedna wizyta na miejscu, niż tysiąc wysłuchanych relacji. W myśl tej starożytnej mądrości, pomimo dystansu dzielącego oba kraje, owocna współpraca nie może obyć się bez wzajemnych odwiedzin. Od zwykłych spotkań, krótkich  wizyt czy konferencji wizyty studyjne różni zwykle czas ich trwania oraz roboczy charakter. Treść rozmów zwykle dotyczy konkretnych kwestii, a stopień specjalizacji poruszanych zagadnień wymaga od tłumacza specjalnego przygotowania.

     W mojej karierze zawodowej miałem wielokrotnie okazję uczestniczyć jako tłumacz w różnorakich wizytach studyjnych, zyskując doświadczenie i wiedzę w zakresie wielu aspektów działania instytucji państwowych oraz firm. W trakcie tych wizyt miałem okazję tłumaczyć spotkania czołowych urzędników państwowych (m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, premier Ewy Kopacz, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Janusza Piechocińskiego, wicepremiera Tomasza Siemoniaka, marszałka Radosława Sikorskiego itd.) i innych ważnych postaci życia publicznego. Miałem również okazję  uczestniczyć w spotkaniach z udziałem przedstawicieli instytucji pozarządowych, fundacji i think tanków, m. in. (Unicef, Polsko- Chińska Rada Biznesu, Fundacja im. Stefana Batorego, International Republican Institute, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Spraw Publicznych, Europejska Akademia Dyplomacji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka itd.). Szczególne cenne okazały się spotkania z udziałem naukowców reprezentujących jednostki takie jak: Instytut Studiów Politycznych PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Qinghua w Pekinie, Uniwersytet Fudan w Szanghaju, Beijing Normal University, China University of Political Science and Law, KSAP oraz UMCS. Te wydarzenia dostarczyły okazji do nabycia umiejętności sprawnego przygotowania do tłumaczenia rozmów dotyczących wąskich specjalizacji naukowych.

     Wizyty studyjne są nieocenionym sposobem na poznanie kultury i realiów obcego kraju. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo przyjąć delegację Chin, czy samemu udać się w podróż do Państwa Środka, wybór odpowiedniego tłumacza jest sprawą kluczową, nierzadko mającą wymierny wpływ na dalszą współpracę. Korzystając z moich usług, mają Państwo gwarancję, że tłumaczenie przyczyni się do zniwelowania różnic kulturowych, a żadne istotne treści nie zostaną zagubione podczas tłumaczenia.

VISIT WEBSITE
listopad 28, 2014